АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Вести повеќе

За нас


Информации за нашата компанија и нашите производи

повеќе

Вести


Ја информираме јавноста за активноста на компанијата

повеќе

Работа во Енеа


Дознајте за отварањата на работните места и за начинот на вработување

повеќе