АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Менаџмент

Нашиот тим на раководство ги надгледува бизнис стратегиите во сите аспекти на работењето, обезбедувајќи ефективни резултати и имплементација на иновативни решенија во дистрибуцијата, логистиката, и продажбата.

Продажба

Дистрибуција

Сервис

Набавка

Грижа на корисници