АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

MARKETS


Најдете информации за локациите каде што Енеа ги има своите производи достапни за купување.

ENEA in MAK PETROL

Skopje

Bulevar Partizanski Odredi b.b., Skopje 1000