АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Енеа Доо

Централна канцеларија

  • ул. 101 бр. 15
  • 1226 Желино,
  • Македонија

Административна канцеларија

  • Коле Неделковски 61 лок 1,
  • 1000 Скопје,
  • Македонија

Комуникации на компанијата