АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

2019-05-14 10:40:36   Корпоративно

КОНТРОЛОР ЗА КВАЛИТЕТ – ИНТЕРЕН АУДИТ


АДЕЛ ХОЛДИНГ е една од водечките приватни инвестициски групи во Македонијa. Инвестициското портфолио на Групацијата опфаќа компании со активности во полето на градежништво, недвижности, трговија, маркетинг и надворешно рекламирање, производсвто на струја, итн.

 АДЕЛ ХОЛДИНГ е една од водечките приватни инвестициски групи во Македонијa. Инвестициското портфолио на Групацијата опфаќа компании со активности  во полето на градежништво, недвижности, трговија, маркетинг и надворешно рекламирање,  производсвто на струја, итн.

За наши/свои потреби го распишува/ме следниот оглас:

Контрола на квалитет (Интерен аудит) го извршува и го контролира целосниот работен и процес на ревизија преку проценка на процесите за управување со ризик, контролата на ефективноста на работењето, финансиската сигурност и усогласеноста со сите применливи директиви и правила, во интерес на исполнување на деловните цели на компанијата

 

КОНТРОЛОР ЗА КВАЛИТЕТ – ИНТЕРЕН АУДИТ

Квалификации на кандидатот:

 • ВСС – Економски факултет, Правен или  Бизнис администрација
 • Работно искуство од најмалку 3 години во областa на аудити на корпорациски системи за квалитет
 • Знаење на стандардите, процедурите за ревизија, законите, правилата и регулативата
 • Одлично познавање на апликациите од MS Office пакетот
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Познавање на англиски јазик

 

Главни одговорности:

 • Одржување и унапредување на постоечкиот систем за квалитет и имплементирање на нов систем за квалитет.
 • Активно учествува во изработка на Документи, процедури, политики и правила на корпорацијата
 • Спроведување на План за ревизија на Стандардни Оперативни Процедури
 • Имплементација и следење на имплементација на новитет во корпорацијата
 • Обезбедува внатрешни прописи и воспоставува контролен протокол.
 • Изготвува План за ревизија за сите оддели на корпорацијата
 • Испитува документација, вклучувајќи извештаи, изјави, записи и белешки.
 • Подготвува извештаи и ги анализира резултатите од ревизијата за да се утврдат методите за зголемување на профитот и намалување на непотребните трошоци, зголемување на продуктивноста.
 • Идентификација на неправилности во работењето и препорака за мерки за отфрлање на ризикот и заштеда на трошоците.
 • Ги проценува најдобрите финансиски практики за една организација и дава релевантни, информирани предлози
 • Работи со тим за постигнување на целите на компанијата
 • Обезбедување на објективни совети и насоки за менаџерите и вработените на сите нивоа

 

Личен профил:

 • Способност за тимска работа
 • Организациски и аналитички способности
 • Доверлива личност
 • Силни етички стандарди и високо ниво на интегритет 

 

Сите заинтересирани кандидати кои сметаат дека имаат вештини и знаење за оваа позиција, треба да ја испратата својата  професионална биографија (CV) на: hr@adelholding.com , со назнака "Контрола на квалитет – Интерен Аудит".

 

Краен рок за пријавување е 31/05/2019.