АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

DR100


MAZZER

Coffee grinder suitable for shops with medium/high consumption.
Long lasting blades made of a special steel.
Stepless micrometrical grinding adjustment.
With small bag holder.

СЛИКИ