АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Како вработуваме


Процесите за регрутирање и селекција се целосно извршени под контрола на одделот за човечки ресурси, додека стандардните процедури за регрутирање и избор на нов кадар се спроведуваат и контролираат од психолози.
Процесот на вработување на нови вработени е инициран како резултат на нови работни места, зголемен обем на работа, сезонски потреби на работната сила, имплементација на нов деловен потфат или заради обезбедување на соодветна замена за вработените кои привремено се отсутни или ја напуштиле компанијата.1. КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ?

Сите надворешно огласени работни места може да се видат во делот РАБОТА ВО ЕНЕА и тие се дополнително рекламирани на LinkedIn, популарни веб портали како што се Kariera.mk и Vrabotuvanje.com.mk
Покрај тоа, во секое време, можете да аплицирате за нашата база на податоци за потенцијални идни вработени.

2. ШТО СЕ СЛУЧУВА ПОНАТАМУ?
3. ВИСТИНСКИОТ КАНДИДАТ